piątek, 18 lutego 2011

Aborcja

Aborcja jest to przedwczesne zakończenie ciąży w wyninku interwencji zewnętrznej np. działań lekarskich czego efektem jest obumarcie zarodku lub płodu.
    Stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii aborcji nie było jednolite na przestrzeni wieków, ponieważ Kościół dywagował nad dwoma problemami w kwestii aborcji: czy aborcja jest, czy nie jest czy nie jest sposobem na ukrycie grzechu, oraz czy aborcja jest, czy nie jest pozbawieniem życia istoty ludzkiej. Aborcję zawsze uważano za grzech ciężki, chociaż znaczenie tego grzechu było odmiennie interpretowane w różnych epokach. Według Św. Augustyna dusza wnika do ciała po 40 dniach po zapłodnieniu. II Sobór Watykański w 1965 roku określił aborcję jako ,,okropne przestępstwo". Zakazane są także praktyki antykoncepcyjne. Papież Jan Paweł II wielokrotnie i jednoznacznie określał aborcję jako zabójstwo, potępiając ją. Nauczanie to zostało podsumowane w encyklice Evengalium vitae określająca aborcję jako ,,odrażającą zbrodnię". Również obecny papież potępił aborcję. Kościół katolicki podkreśla, iż nawet w sytuacji, gdy życie matki jest zagrożone, nie można uznać jej życia za ważniejsze od osoby nienarodzonej. Jednak rozróżnia ,,aborcję bezpośrednią" jako cel w sam sobie od ,,aborcji pośredniej", czyli poronienia lub zabiegów medycznych w celu ratowania życia matki. Kościół nie potępia ,,aborcji pośredniej". Jest on przeciwny aborcji jako cel sam w sobie. Jednakże rozważa sytuację, gdy zagrożone jest życie matki. Dlaczego mielibyśmy tracić dwa istnienia, jeżeli możemy poświęcić jedno dla dobra drugiego?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz