piątek, 18 lutego 2011

Poligamia- wielożeństwo

Wiele starożytnych Izraelitów były poligamicznych.
Król Salomon, który był uważany za mądrego i pobożnego powiedział, że miał siedemset żon i trzysta nałożnic. David miał dziewięćdziesiąt dziewięć kobiet i konkubin.
Lecz prawo Boże dla chrześcijan mówi jasno, że poligamia nie jest dozwolona .
cytaty :

Mt 19:4 "On, odpowiadając, rzekł: "Czy nie czytaliście, że ten, który ich stworzył, od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą i powiedział: 'Z tego względu mężczyzna opuści ojca i matkę, a przylgnie do swej żony i oboje będą jednym ciałem'? Tak więc nie są już dwojgiem, lecz jednym ciałem"

1Kor 7:2 "jednakże ze względu na szerzenie się rozpusty niech każdy mężczyzna ma własną żonę i niech każda kobieta ma własnego męża."

1Tm 3:2 "dlatego też nadzorcą winien być; człowiek nieposzlakowany, mąż jednej żony"

1Tm 3:12 "Słudzy pomocniczy niech będą mężami jednej żony"

Tt 1:6 "jeżeli jest jakiś mężczyzna wolny od oskarżenia, mąż jednej żony"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz