piątek, 18 lutego 2011

Jak się modlić ?

Gdy nas ktoś zapyta co to jest modlitwa i jak powinna wyglądać, bez trudu każdy z nas przytoczy definicję modlitwy jako „rozmowy z Bogiem”. Przyjrzyjmy się jednak naszej modlitwie i zastanówmy się czy rzeczywiście tak jest.
Większość z nas modli się w ten sposób, że po znaku krzyża odmawiamy jakieś modlitwy, mówimy Panu Bogu to, co chcemy Mu powiedzieć i na tym kończymy modlitwę. Czy jednak jest to rozmowa? Rozmowa to dialog, a więc sytuacja w której mówią obydwie osoby i słuchają siebie nawzajem. Tymczasem w naszej modlitwie mówimy tylko my, jest to więc raczej nasz monolog. Dlaczego tak się dzieje?
W przypadku rozmowy z Panem Bogiem mamy pewien problem, ponieważ Bóg jest osobą, której po ludzku nie widzimy i nie słyszymy. Czyżby więc Kościół pomylił się definiując modlitwę właśnie jako rozmowę z Bogiem? A może to my nie wiemy jak mamy słuchać Boga? Jak możemy zmienić nasz modlitewny monolog w rzeczywisty dialog z Bogiem? Jak polepszyć naszą modlitwę?
Tym, którzy zadają sobie takie pytania może pomóc kącik modlitwy umieszczony na naszej stronie. Znajdziemy w nim zarówno teksty o modlitwie („O modlitwie”), pomagające nam usystematyzować nasze wiadomości na ten temat, jak i przykłady modlitw świętych („Skarbiec Modlitw”), które pomogą nam modlić się wtedy, gdy nie znajdujemy własnych słów.
Najważniejszą jednak rolą tego działu naszej strony jest pomaganie nam w codziennym słuchaniu głosu Boga. Tutaj pomoże nam dział „Modlitwa Codzienna”, w którym znajdziemy „Modlitwę Poranną”, „Modlitwę Wieczorną”, „Czytania Dnia” (te, które słyszymy na Mszy św.), tzw. „Godzinę Czytań” z Liturgii Godzin, a także "Medytację Dnia" do fragmentu z czytań dnia. Wszystkie te zakładki zawierają Słowo Boże na dany dzień, zmieniają się więc każdego dnia. Nie są to gotowe modlitwy, lecz teksty Słowa Bożego do wykorzystania w naszej osobistej modlitwie.

W jaki sposób korzystać z nich na modlitwie? Jak powinna wyglądać nasza modlitwa ze Słowem Bożym?

1.Stanięcie w obecności Boga – to jest pierwsza rzecz, jaką musimy uczynić, by nasza modlitwa w ogóle była spotkaniem z Bogiem. Jak to zrobić? Po pierwsze musimy się wyciszyć i uświadomić sobie z Kim się za chwilę spotkamy, kim dla nas jest Bóg. Nie jest On kimś odległym, kto się nami nie interesuje, nie jest też kolegą z którym możemy wypić kawę. Jest naszym Stworzycielem i kochającym Ojcem, który chce dla nas tego co najlepsze. Aby wyrazić tą naszą świadomość powinniśmy poświęcić specjalny czas na modlitwę (nie w drodze do pracy czy do szkoły) i przyjąć odpowiednią postawę.
2.Modlitwa do Ducha Świętego – Na początku modlitwy powinniśmy zwrócić się do Ducha Świętego, aby prowadził naszą modlitwę tak, by była ona rzeczywistym spotkaniem z Bogiem. Przede wszystkim zaś aby przeczytane za chwilę Słowo Boże przemieniało nasz umysł i abyśmy mogli odczytać w nim słowo Boga skierowane do nas.
3.Czytanie Słowa Bożego – W tym momencie naszej modlitwy musimy sobie uświadomić, że Słowo Boże zawarte w Piśmie św. jest słowem samego Boga skierowanym również do nas. Czytanie go na modlitwie spełnia dwie funkcje: Po pierwsze czytanie go codziennie na modlitwie odnawia nasz umysł i przemienia nasz sposób myślenia tak, aby nasze myśli stawały się Bożymi myślami i byśmy „oczami Boga” mogli patrzeć na świat i na nasze życie. Po wtóre jest to „ulubiony” sposób komunikowania się Boga z nami. Duch Święty może posłużyć się danym fragmentem z Pisma św. aby pomóc nam zrozumieć odpowiedź Boga na konkretny nasz problem czy sytuację życiową. W tym miejscu modlitwy najczęstszym kłopotem jest wybór fragmentu Biblii, który mamy czytać. I tu z pomocą przychodzi nam dział modlitewny naszej strony. W „Modlitwie Porannej”, „Modlitwie Wieczornej” mamy odpowiednie krótkie teksty z Pisma św. (1 psalm i krótkie czytanie). Do dłuższej modlitwy możemy posłużyć się „Czytaniami Dnia” (są to fragmenty Pisma św. czytane podczas Mszy św. w dany dzień) lub tzw. „Godziną Czytań” (w której mamy jeden dłuższy fragment z Pisma św. odpowiadający przeżywanemu okresowi liturgicznemu i jeden tekst z Ojców Kościoła). Wszystkie teksty z Pisma św. w tych działach zmieniają się każdego dnia, tak że na każdą modlitwę mamy inny fragment. Jest to wielkie bogactwo Słowa Bożego, które może przemienić nie tylko naszą modlitwę, ale i nasze myślenie, a w konsekwencji nasze życie. Dlatego korzystajmy z tego bogactwa jak najobficiej.
4.Nasza odpowiedź – Gdy już posłuchaliśmy Pana Boga, powinniśmy Mu odpowiedzieć naszą modlitwą. Najlepiej własnymi słowami powiedzieć Bogu wszystko, co chcemy Mu powiedzieć jak najlepszemu przyjacielowi lub naszemu Ojcu, o którym wiemy, że nas kocha. Rano możemy powierzyć Bogu cały nasz dzień, wieczorem „podsumować” go razem z Bogiem, zrobić rachunek sumienia. Na dłuższej modlitwie porozmawiać z Bogiem o konkretnych sprawach z naszego życia.
5.Zakończenie modlitwy – Na zakończenie możemy odmówić Ojcze nasz, Chwała Ojcu lub jakąś inną modlitwę, którą lubimy.
Gdy w ten sposób zaczniemy się modlić, każda nasza modlitwa będzie inna. Przede wszystkim jednak stanie się ona dialogiem z Bogiem, lub jak mówią święci „rozmową z Tym, o którym wiemy, że nas kocha”. Stanie się ona środkiem zjednoczenia z Bogiem i siłą przemieniającą nasze życie. Tego serdecznie życzę wszystkim naszym Internautom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz